Miha svetuje

Po vsej verjetnosti gre za dotrajanost delov črpalke, ki so podvrženi obrabi (ležaji, mehansko tesnilo). Dele je potrebno zamenjati. Za rezervne dele pošljite povpraševanje.

Možnosti je več, v večini primerov pa je potrebno samosesalno črpalko pred prvim zagonom zaliti z vodo. Preverite tudi, da nepovratni ventil ni umazan ali zapacan. Možen vzrok pa je tudi, da je zalogovnik z vodo prazen.

Za ponudbo primerne črpalke, ki ustreza vašim željam, potrebujemo naslednje podatke: namen uporabe, vrsta tekočine in želen pritisk ali pretok (v kolikor veste).

V črpalki se je lahko ustvaril t.i. zračni čep. Črpalko obvezno ugasnite in izklopite iz električne napeljave ter jo izvlecite iz jaška (nikoli ne vlecite za električni kabel) ter jo pripeljite na servis.

Razlog, da črpalka ne deluje pa je lahko tudi v odvodni cevi, v katero je prišel večji delec/tujek, ki je cev zamašil.

Razlogov je več, med najpogostejšimi pa so dotrajano tlačno stikalo (v tem primeru je potrebna menjava tlačnega stikala), obrabljena membrana v tlačni posodi (tudi v tem primeru je potrebna menjava) ali pa premalo pritiska v ekspanzijski posodi (v tem primeru je potrebno posodo dopolniti z zrakom). Če pa opazite, da črpalka obenem tudi spušča, to pomeni, da je poškodovano mehansko tesnilo. V tem primeru je črpalko potrebno pripeljati na servis.